Kontakt

Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Spółka. z o.o.

Adres Zakładu:

ul. Ekologiczna 2
58-535 Ścięgny

 

Adres Biura:

Bukowiec
ul. Robotnicza 6
58-533 Mysłakowice

 

KRS

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego 0000493811

NIP 611-27-33-573
Regon 022313012
BDO 000031726

KONTO: Santander S.A. 6 Odział w Jeleniej Górze.
Nr 06 1090 2590 0000 0001 2253 8825

Telefony kontaktowe:

  • Centrala - 75 303 03 89
  • Sekretariat, Przetargi - 505 801 709
  • Księgowość, Kady - 575 948 200
  • Waga - 505 801 372