Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami - Magazyn małych ilości odpadów problemowych i ZSEiE

Magazyn małych ilości odpadów problemowych

Magazyn małych ilości odpadów problemowych stanowią wielkogabarytowe, zamknięte kontenery o pojemności 20m3 każdy ustawione na betonowym placu, odgrodzonym od pozostałej części zakładu ogrodzeniem uniemożliwiającym dostęp osobom nieupoważnionym. W kontenerach tych gromadzony jest również jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który każdy mieszkaniec gmin związkowych może zostawić nieodpłatnie. 

Magazyn mat. problemowych

Fot. Magazyn małych ilości odpadów problemowych