Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami - Linia technologiczna sortowania odpadów użytkowych

Linia technologiczna sortowania odpadów użytkowych

Na linię sortowniczą trafiają odpady pochodzące z selektywnej zbiórki (tworzywa sztuczne, makulatura, metal). Sortowanie surowców wtórnych wykonywane jest na bieżąco, tak, aby nie powodować przepełnienia boksów magazynów przywozowych. Odpady użytkowe dostarczane są na linię przy użyciu ładowarki kołowej. Zasobnię linii sortowniczej stanowi przenośnik kanałowy, który zrzuca odpady na przenośnik taśmowy wznoszący.

KCGO - przenośnik kanałowy KCGO - wiata zasobni

Fot. Przenośnik kanałowy oraz wiata zasobni

Urządzenie to przemieszcza surowce wtórne na poziom dwóch trybun sortowniczych i zrzuca na tzw. stół sortowniczy. Przenośnik sortowniczy przebiega przez środek trybuny sortowniczej. Pojedyncza trybuna sortownicza posiada 8 (4 × 2) stanowisk sortowniczych wyposażonych w 8 lejów zrzutowych do czterech niezależnych kontenerów. 

KCGO - kabina sortownicza KCGO - kabina sortownicza

Fot. Jedna z kabin sortowniczych

W obszarze trybuny realizowane jest sortowanie ręczne, odpadów użytkowych. Odpady te sortowane są na frakcje "handlowe" (np. PET, PE, makulaturę, puszki stalowe i aluminiowe) zależnie od zapotrzebowania i rynku zbytu. Odpady wysegregowane zrzucane są do boksów poniżej trybuny. Odpady zgromadzone w boksach są okresowo przepychane na przenośnik wznoszący do prasy belującej w celu zagęszczenia i paczkowania. Balast przenoszony jest przez stół sortowniczy do zrzutni poza kabiną. Odpady balastowe są zrzucane do kontenera wielkogabarytowego. Kontener na balast jest opróżniany przy użyciu samozaładowczego samochodu hakowego na terenie misy składowiska.