Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami - Wstępny rozdział strumienia

Wstępny rozdział strumienia odpadów

Pierwszym etapem unieszkodliwiania odpadów jest ich wstępny rozdział w miejscu wjazdu na teren zakładu. Każda partia odpadów jest ważona przy użyciu wagi samochodowej stanowiącej element infrastruktury składowiska. Wwóz odpadów w głąb zakładu jest poprzedzony identyfikacją rodzaju odpadów na bazie deklaracji przewoźnika oraz oględzin. W punkcie przyjęć jest określane miejsce rozładunku danej partii odpadów. Zależnie od rodzaju odpady są kierowane do różnych punktów 

RODZAJ ODPADUMIEJSCE ROZŁADUNKU
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Zasobnia na odpady surowe
Stłuczka szklana z selektywnej zbiórki Boks na stłuczkę szklaną
Makulatura Magazyn przywozowy wewnątrz hali technologicznej
Tworzywa sztuczne z selektywnej zbiórki
Odpady wielkogabarytowe Boks na odpady wielkogabarytowe
Odpady zidentyfikowane jako złom żelazny Boks na złom
Odpady zielone Magazyn biofrakcji
Odpady problemowe, ZSEiE Magazyn małych ilości odpadów niebezpiecznych
Odpady inertne i inne Misa składowiska odpadów

Odpady zmagazynowane jak powyżej podlegają odpowiednim dla nich procesom technologicznym. Punkt początkowy procesu dla odpadów zmieszanych stanowi zasobnia na odpady. 

Do zasobni kierowane są niesegregowane zmieszane odpady komunalne. Załadunek odpadów do sita realizowany jest przez przenośniki: kanałowy i wznoszący. Centralnym urządzeniem linii wydzielania biofrakcji jest sito bębnowe. Elementem roboczym sita są bębny o perforacji 0 - 80 mm. Odsiew (frakcja > 80 mm) z sita jest zrzucany z sita bezpośrednio na podest sortowniczy, gdzie są wybierane surowce wtórne: tworzywa sztuczne, metale, papier, szkło. Pozostała część odpadów tzw. balast jest transportowany przenośnikiem wznoszącym do prasy wysokiego zgniotu o sile zgniotu 50 Mg. Odpady są zgniatane i belowane, w postaci kostek o wadze 650-700 kg są wywożone na misę składowiska.

KCGO - frakcja 0-20 KCGO - frakcja 20-70

Przesiew stanowi frakcja 0 - 80 mm bogata w części organiczne. Frakcja ta jest transportowana z sita przy użyciu przenośnika wznoszącego do separatora ferromagnetyków wyposażonego w taśmę ze strefami: magnetyczną i obojętną.

KCGO - separator ferro magnetyczny KCGO - separator ferro magnetyczny

Separator ustawiony nad przesypem przenośnika wydziela z tej frakcji złom żelazny. Wydzielony złom jest przenoszony do kontenera o pojemności 1,2 m3. Kontener ze złomem po napełnieniu jest wywożony do boksu na złom, gdzie jest gromadzony do czasu zorganizowania transportu większej ilości tego materiału.