Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami - Kompostowanie

Kompostowanie

KCGO - pryzmy biokompostu

Wcześniej przygotowana biofrakcja jest składowana w magazynie biofrakcji do czasu załadunku do kontenera biokompostowni kontenerowej lub nowej biokompostowni tunelowej. Do kompostowania trafiają również odpady powstające w wyniku prac pielęgnacyjnych na terenach zielonych, które stanowią bardzo dobry surowiec do produkcji wysokiej jakości kompostu. W projektowanym układzie technologicznym odpady zielone są gromadzone w oddzielnym boksie - magazynie odpadów zielonych. Odpady te są okresowo rozdrabniane przy pomocy rozdrabniarki mobilnej. Tak przygotowany materiał może być stabilizowany w niezależnym kontenerze kompostowni kontenerowej oraz tunelowej lub dozowany jest jako materiał strukturalny do biofrakcji.

Celem zainstalowania kompostowni kontenerowej i tunelowej jest umożliwienie stosunkowo szybkiej tlenowej stabilizacji odpadów biologicznie rozkładalnych. Zastosowanie kompostowania w kompostowni umożliwia prowadzenie procesu w ustabilizowanych, optymalnych, nie uzależnionych od czynników zewnętrznych warunkach. Uzyskanie pełnowartościowego kompostu, nadającego się do wykorzystania w rolnictwie jest możliwe jedynie w przypadku kompostowania bioodpadów zbieranych selektywnie. Kompostowanie odpadów komunalnych (a raczej mechaniczno-bilogiczna przeróbka) zmniejsza masę odpadów i stabilizuje zawartą w nich substancję organiczną. Wyprodukowany "kompost" wykorzystywany jest do bieżącej rekultywacji składowiska.

 

Kompostownia kontenerowa oparta jest na module, który składa się z: 8 kontenerów roboczych o pojemność 25 m3 każdy, kontenera stacji dmuchaw - zawierający urządzenia stabilizujące proces takie jak dmuchawy powietrza, pompy wody itp., kontenera biofiltra - zapewniającego dezodoryzację gazów wylotowych, komputera sterującego procesem. Zainstalowany moduł bazowy został wykonany z rezerwą przestrzeni montażowej, co umożliwia ewentualną rozbudowę kompostowni o dodatkowy moduł roboczy bez konieczności dublowania modułu bazowego.

 

Kompostownia tunelowa to zamknięty system kompostowania w rękawach foliowych wykorzystujący rękaw z folii LDPE jako zamknięty reaktor, w którym przebiegają procesy biologicznego rozkładu materii organicznej w warunkach tlenowych. Potrzebny mikroorganizmom tlen dostarczany jest poprzez wymuszone napowietrzanie materiału kompostowanego. Materiał pozostaje w rękawach od początku, aż do zakończenia procesu. Nie wymaga przerzucania. W tym systemie można kompostować każdy materiał organiczny: odpady zielone, odpady biodegradowalne, osady ściekowe itd. Po zakończeniu procesu materiał może być dalej przechowywany w rękawach. Nie emituje nieprzyjemnych zapachów, nie wysycha, nie pyli, nie jest wypłukiwany. Do napełniania rękawów o średnicy 2,4m i długości do 60m wykorzystywana  jest prasa tłokowa o napędzie spalinowym.

 

Czas wstępnej stabilizacji tlenowej odpadów wynosi od 7 do 14 dni w każdym cyklu. Kompost wstępnie ustabilizowany tlenowo w kompostowni wymaga, przed wykorzystaniem jako materiał rekultywacyjny, około 8 - 12 tygodniowego dojrzewania w pryzmach.